0705-41 71 32 vivan.grimberg@gmail.com

TANKEFÄLT TERAPI OCH ZONTERAPI

- Specialiserade på TFT-behandlingar

Tankefältterapi

Vi har specialiserat oss på TFT- behandlingar som går ut på att frigöra spänningar och reducera stress. TFT utgår ifrån en uråldrig meridianlära samt Kinesiologi och praktiseras idag av flertalet psykologer, homeopater, akupunktörer, tandläkare, socialarbetare, sjuksköterskor m.fl. världen över.Idag använder vi våra samlade kunskaper för att ge företag och individer chansen att lyckas med den en sund balans som med för optimal prestationsförmåga på arbetsplatsen och bättre personlig utveckling.

Thought Field Therapy (Tankefält terapi) – En hjälp till självhjälp och som kan behandla de flesta typer psykologiska problem. En smärtfri, enkel och användbar metod för att behandla känslomässiga problem på den perfekta tidpunkten, nämligen när man har dom!

För 21 år sedan genomförde Roger Callahand kurser i meridianlära och kinesiologi.
Därefter använde han sig av denna kunskap på en av sina patienter, Mary. Hon hade påtaglig vattenskräck och hade behandlats av Roger i ca 1 1/2 år. Under denna tid hade Mary endast gjort små framsteg. T.ex. bara tanken på en simbassäng framkallade ångest i form av magont.
Roger bad henne tänka på detta medan han knackade henne lätt under ögat (starten på magmeridianen) Efter ca 2 min. sa hon: ”It´s gone” (det är borta). Därefter gick hon mot simbassängen. Roger blev rädd för vad som kunde hända och ropade på henne. Men hon fortsatte och gick runt bassängen helt utan rädsla och utan sin vanliga smärta i magen. Detta var självklart mycket märkligt både för Roger och henne själv.

Sedan denna dag har Mary varit helt fri från sin vattenskräck och har inte behövt fler behandlingar.

I dag används CT-TFT av tiotusentals psykologer, psykiatiker, medicinare, homeopater, akupunktörer, kinesiologier, tandläkare, socialarbetare, sjuksköterskor, specialutbildade tankefält terapeuter osv.

Ansiktszonterapi

AnsiktsZonterapi är en behandlingsteknik med rötter i orientisk medicin och har utvecklat sig till en effektiv terapeutisk modern behandlingsmetod såsom zonterapi, akupunktur, reflexologi, massage m.m.  Som ger resultat vid fysiska, kemiska och psykologiska obalanser och funktionshinder.
Lone Sorensen Lopez heter kvinnan som efter många års arbete, ca 30 år, kommit fram till detta sammansatta system. AnsiktsZonterapi är en skön och behaglig metod oftast smärtfri.
Vid stimulering är det möjligt att sända impulser via det centrala nervsystemet till specifika organ, Fördelen med AnsiktsZonterapi är närheten till hjärnan till skillnad från fotzonterapi, där avståndet av naturliga skäl är längre. Att man har kontakt med hjärnan är viktigt eftersom alla kroppens rörelse styrs där ifrån.

Zonterapi är en behandlingsform inom alternativmedicin, tillhör troligtvis en av de äldsta kända metoderna för självläkning. Det går ut på att man med hjälp av fingertoppar masserar och trycka på olika punkter eller zoner. Det finns en förbindelse mellan de inre organen och vårt ansikte. Man kan upptäcka och behandla, både på kort och lång sikt, olika störningar som man har i kroppen.
Med AnsiktsZonterapi behandlas orsaken till problemet. Med traditionell medicin
behandlas sjukdomen med någon medicin eller dyl. och det är bra för det är inte trevligt att ha t.ex. migrän, men för att bli av med en symtom måste man behandla orsaken.

Man löser upp inre spänningar, stimulerar blodcirkulationen, lymfcirkulationen, hormonproduktionen och hjälper kroppen att göra sig av med slaggprodukter. Man stimulerar kroppen till självläkning!

När man har problem med något organ eller kroppsdel så finns det en motsvarande punkt i
ansiktet. Med zonterapi kan man bland annat behandla sömnlöshet, rygg- och nackbesvär, matsmältnings- och gallbesvär, urinvägsproblem, klimakteriebesvär, barnlöshet, huvudvärk, migrän, stress, oro, astma, allergi, eksem med mera.

För att få med nästan hela kroppen så kan man göra zonterapi både i ansiltet på fötter, händer och öron. Med zonterapi kan du återställa kroppens balans och naturliga energier.

Zonterapi har använts sedan lång tid tillbaka bland annat i Kina, Indien och av indianerna. En amerikansk läkare William H Fitzgerald utvecklade metoden i början på 1900-talet och 1970 kom zonterapin till Sverige.

Utomlands används AnsiktsZonterapin mycket med stor framgång på barn och vuxna.
Inom dyslexi, inlärningsproblem, dyskalkyli, hjärnskador, autismt, aspberger, ADHD, DAMP,
Downs syndrom, epilepsi, neurologiska sjukdomar m.m.

Läs mer www.ansiktszonterapi.info